Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]

Psychoterapeutický institut o.s.

Zpráva o činnosti za rok 2012

 

Hlavní náplní činnosti PSIN o.s. v roce 2012 opět bylo v souladu s cílem Sdružení (viz Stanovy Sdružení čl.1 odst.4) organizování a částečně obsahové zajištění víkendových a týdenních sebezkušenostních  výcviků v Integrované psychoterapii; část obsahového zajištění byla sjednána smluvně s lektorkou resp. terapeutem a PSIN o.s. Členové PSIN o.s. a spolupracující lektorka resp. terapeut se dále věnovali (v souladu s čl. 1 odst. 5 Stanov Sdružení) otázkám koncepčním a to zejména opatřením vedoucím ke zvýšení kvality výcviku a dále opatřením institučního zajištění PSIN o.s. vzhledem k legislativním změnám. 

I. Naplánované výcvikové akce v roce 2012:  

3.3.-4.3.          Český Krumlov                                               12 zúčastněných

28.3.-1.4.        Kvilda                                                             zrušeno pro nedostatek účastníků

21.4.-22.4.      Český Krumlov                                               19 zúčastněných

10.8.-15.8.      Kvilda                                                             19 zúčastněných

27.10.-28.10.  Brno                                                               24 zúčastněných

8.12.-9.12.      Český Krumlov                                               24 zúčastněných  

Celkem bylo naplánováno 6 výcvikových akcí Integrované psychoterapie, čtyři víkendové a dvě týdenní. Jedna týdenní akce byla zrušena z důvodu nedostatečného počtu přihlášených (méně než 12) do stanoveného termínu. Uskutečněno tak bylo 5 akcí, čtyři víkendové a jedna týdenní. Všechny akce byly obsazeny dvěma či třemi vedoucími z nichž jeden měl kvalifikaci lektor. V případě tří vedoucích pak lektorka plnila supervidující úlohu vůči vedoucím terapeutům. Celkem se všech akcí zúčastnilo 98 účastníků/účastnic. O akcích byl souhrnně informován prof. Knobloch (resp. PhDr. Enachescu-Hroncová, Ph.D), garant (resp. koordinátorka) INCIP – Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii. Účastníci  týdenních akcí zpracovali po akci vždy krátkou reflexi, účastníci víkendových akcí zasílají reflexe elektronicky prostřednictvím webových stránek PSINu o.s. . Zprávy i reflexe jsou považovány za striktně vnitřní materiály a jsou archivován PSIN o.s.   

 

II. Další aktivity směřující k zajištění hlavní činnosti: 

 -      spolupráce s lektory Integrované psychoterapie  s Petrou Mandincovou (lektorka) a Josefem Pochylým (terapeut) se stala již pevnou součastí práce PSINu o.s., a to jak při vlastních akcích tak i při projednávání supervizních a  koncepčních otázek. Lze konstatovat, že tato spolupráce se pro aktivity PSINu o.s. stala životně důležitou.

-     kvalifikace

opět ke kvalifikaci (koterapeut, terapeut) dospěli na týdnech v Kroměříži (INCIP) i absolventi výcvikových akcí PSIN o.s.

    schůze

členská schůze (valná hromada + porada výkonného výboru) PSIN o.s. se konala v Brně3. listopadu 2012. Na setkání byli jako hosté přítomni Petra Mandincová a Josef Pochylý.  

Projednávaná byla zejména témata:

 

Změny ve výcviku – zavedení uzavřených akcí, přístupných pouze těm, kdo jsou schváleni k výcviku. Schválení předpokládá absolvování přístupového pohovoru, ke kterému se může přihlásit absolvent alespoň jedné týdenní akce, který má za sebou zkušenost protagonisty ve skupinové terapii.

 

Změna právnické osoby – změny stávající legislativy povedou k nutnosti změny právnické osoby. Byla diskutována možná řešení a způsob jejich provedení.

 

Akreditace – v souvislosti s probíhajícími reakreditacemi psychoterapeutických výcviků byly diskutovány možné varianty.

 Za správnost:

Alois Křišťan

V Českých Budějovicích prosinec 2012

Schváleno elektronicky.

© 1998-2022 Psychoterapeutický institut z.s.
443