Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]
 

Psychoterapeutický institut o.s.   

Zpráva o činnosti za rok 2008 

 

 

Hlavní náplní činnosti PSIN o.s. v roce 2008 bylo, stejně jako v uplynulém roce, v souladu s cílem Sdružení (viz Stanovy Sdružení čl. 1 odst. 4) organizování a z větší části i obsahové zajištění víkendových a týdenních sebezkušenostních  výcviků v Integrované psychoterapii.

 

Další aktivity opět směřovaly (v souladu s čl. 1 odst. 5 Stanov Sdružení) k zajištění výše zmiňované činnosti a k vytváření organizačních, ideových a dalších předpokladů pro její rozvoj.

 

  I. Naplánované výcvikové akce v roce 2008: 

9.2. - 13.2.        Český Krumlov                                                                     18 účastníků

12.4. - 13.4.      Český Krumlov                                                                     22 účastníků

27.4.-28.4.      Český Krumlov                                                                       18 účastníků                      

9.7. - 13.7.         Kvilda                                                                                   24 účastníků         

22.8. - 26.8.      Český Krumlov    akce byla odvolána                                         

27.9. - 30.9.      Český Krumlov speciál pro pokročilé - téma supervize            15 účastníků

6.12.-7.12.        Český Krumlov                                                                       17 účastníků     

13.12.-14.12.    Český Krumlov                                                                       23 účastníků

  

Celkem bylo naplánováno 8 výcvikových akcí Integrované psychoterapie, tři týdenní, čtyři víkendové a jedna pro pokročilé. Kromě jedné byly všechny akce uskutečněny, jeden týdenní letní kurz byl zrušen pro nedostatek účastníků vzniklý řadou odhlášení těsně před termínem. Všechny akce byly obsazeny dvěma vedoucími z nichž jeden měl kvalifikaci lektor, všechny akce byly také vedeny v kombinaci žena-muž. Výjimkou byl speciální kurz pro pokročilé, vedený externí odbornicí v oblasti supervize; aplikaci pro oblast IP pak garantovala lektorka IP. Celkem se vedení zúčastnilo 5 vedoucích (2 lektoři, 3 terapeuti), z toho 4 členů PSIN o.s., 1  na smluvním základě.

Celkem se všech akcí zúčastnilo 137 účastníků. Ač bylo oproti loňsku uskutečněno o jednu akci méně, celkový počet účastníků byl o 18 vyšší.

Z každé akce byla lektory a terapeuty napsána stručná zpráva a poslána prof. Knoblochovi (resp. PhDr. Enachescu-Hroncové, Ph.D), garantovi (resp. koordinátorce) INCIP - Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii. Účastníci  týdenních akcí zpracovali po akci vždy krátkou reflexi, tak jako tomu bylo v minulých letech; nově byl zaveden požadavek reflexe i po víkendových akcích. Tyto reflexe zasílají účastníci elektronicky prostřednictvím webových stránek PSINu o.s. Ukázněnost účastníků v tomto směru je zatím uspokojivá. Zprávy i reflexe jsou považovány za striktně vnitřní materiály a jsou archivovány v INCIPu resp. PSINu o.s.

 

   II. Další aktivity směřující k zajištění hlavní činnosti: 

-         spolupráce s lektory Integrované psychoterapie

Pro zajištění kvality hlavní činnosti byla opět důležitá spolupráce s lektory - letos Janečková (od srpna 2008 Mandincová) a zpočátku Kubánek. S Janem Kubánkem PSIN o.s. zpočátku jednal  o spolupráci na několika akcích; spolupráce nakonec domluvena nebyla. Jan Kubánek na podzim 2008 po dohodě s Ferdinandem Knoblochem a Ivou Hroncovou ukončil své aktivity v rámci lektorské činnosti Integrované psychoterapie a věnuje se nadále terapeutickým aktivitám jiného typu. Spolupráce na akcích PSINu o.s. tak v tomto směru pokračovala pouze s Petrou Mandincovou. Zhruba do poloviny roku byl průběžně udržován kontakt s Marcelou Kalnou, předmětem byly informace o činnosti s nabídkou případné spolupráce na akcích. Vzhledem k jí samou deklarovaným možnostem se pak další systematická nabídka spolupráce ukazovala jako nevyužitelná; další vztah spočívá tedy ve vědomí ochoty případně znovu začít o spolupráci jednat.

V srpnu proběhla jedna konzultace (Noemi Komrsková, Alois Křišťan) v Kroměříži s Ivou Hroncovou, Ferdinandem Knoblochem a Jiřinou Knoblochovou. Další konzultace zejména na podzim v souvislosti s vyjasňováním postavení Jana Kubánka v rámci IP, v souvislosti s přípravou nové akreditace IP probíhaly elektronicky, telefonicky, případně zprostředkovaně především přes Petru Mandincovou.

Důležitou součástí konzultací bylo ujasnění získávání kvalifikací pro účastníky výcvikových akcí organizovaných PSIN o.s.

 

-         schůze - členská schůze PSIN o.s. se konala 2.2. 2008 v Brně, hostem byl Josef Pochylý;  a  17.11. 2008 v Českém Krumlově. Ze všech uvedených setkání je archivován zápis.

 

-         informační technologie - využívání webových stránek pro přihlašování účastníků se plně osvědčilo; zavedeno bylo zasílání a archivace reflexí z víkendů prostřednictví webových stránek.

 

-         organizační změny - po zkušenostech s odhlašováním účastníků na poslední chvíli - a při z toho plynoucí nemožnosti aktivizace náhradníků - bylo v létě rozhodnuto o zavedení stornopoplatků (při odhlášení méně než 7 dní před zahájením kurzu). Dosavadní zkušenosti ukazují, že stornopolpatková kázěň je jedním z ukazatelů solidnosti účastníka/zájemce o kurz.

 

-         plánování další činnosti - pro rok 2009 byly naplánovány akce v přibližně stejném objemu i obsahu. V úvahách zůstávají i aktivity terapeutické (kromě výcvikových); dále aktivity směřující k vlastní intervizi; zvyšování kvalifikace a sjednocení evidence (indexy).

 

 

Za správnost:

Alois Křišťan

V Českých Budějovicích 30.1. 2009

Schváleno elektronicky členy PSIN o.s.

© 1998-2022 Psychoterapeutický institut z.s.
443