Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]

Psychoterapeutický institut o.s.

Zpráva o činnosti za rok 2009 

 

Hlavní náplní činnosti PSIN o.s. v roce 2009 bylo opět v souladu s cílem Sdružení (viz Stanovy Sdružení čl.1 odst.4) organizování a z větší části i obsahové zajištění víkendových a týdenních sebezkušenostních  výcviků v Integrované psychoterapii.

 

Další aktivity směřovaly (v souladu s čl. 1 odst. 5 Stanov Sdružení) k zajištění výše zmiňované činnosti a k vytváření organizačních, ideových a dalších předpokladů pro její rozvoj.

  I. Naplánované a uskutečněné výcvikové akce v roce 2009: 

14.1. – 18.1.    Slavkov u Českého Krumlova                         11 zúčastněných

4/5.4.               Český Krumlov                                               13 zúčastněných                     

30/31.5.           České Budějovice                                           16 zúčastněných

20.7. – 24.7.    Kvilda                                                             19 zúčastněných

17/18.10.         Český Krumlov                                               24 zúčastněných

14/15.11.         Český Krumlov                                               25 zúčastněných

 

Celkem bylo uskutečněno 6 výcvikových akcí Integrované psychoterapie, čtyři víkendové a dvě týdenní. Všechny akce byly obsazeny dvěma vedoucími z nichž jeden měl kvalifikaci lektor, vždy v kombinaci žena-muž. Celkem se vedení zúčastnilo 5 vedoucích (2 lektoři, 3 terapeuti), z toho 4 členové o.s., 1  na smluvním základě.

Celkem se všech akcí zúčastnilo 108 účastníků/účastnic. Naplánováno bylo o dvě akce méně než v uplynulém roce (uskutečněno o jednu méně), zúčastnilo se o 29 účastníků méně než v roce 2008. Bylo upuštěno od druhého letního týdne a od speciálního kurzu pro pokročilé.

 Z každé akce byla lektory a terapeuty napsána stručná zpráva a poslána prof. Knoblochovi (resp. PhDr. Enachescu-Hroncové, Ph.D), garantovi (resp. koordinátorce) INCIP – Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii. Účastníci  týdenních akcí zpracovali po akci vždy krátkou reflexi, účastníci víkendových akcí zasílají reflexe elektronicky prostřednictvím webových stránek PSINu o.s. . Zprávy i reflexe jsou považovány za striktně vnitřní materiály a jsou archivovány v INCIPu resp. PSINu o.s.   II. Další aktivity směřující k zajištění hlavní činnosti: -         spolupráce s lektory Integrované psychoterapiePro zajištění kvality hlavní činnosti byla důležitá spolupráce s lektorkou Petrou Mandincovou (terapeuty) při vlastních akcích; při koncepčních otázkách navíc s Josefem Pochylým; při otázkách získávání kvalifikací s koordinátorkou Ivou Enachescu-Hroncovou.

Počátkem roku 2009 procházel INCIP novou akreditací, PSIN o.s. se podílel na dodání některých podkladů.

 

-         kvalifikace – Miroslav Norek funkční specializace ze systematické psychoterapie (podzim 2009)

 

-         schůze – členská schůze (valná hromada) PSIN o.s. se konala v Milotičkách  2.5. 2009 a tamtéž i 19.9. 2009. Na obou setkáních byla jako host přítomna Petra Mandincová, na druhém též Josef Pochylý. Z uvedených setkání je archivován zápis.

 

-         spolupráce s INCIP -  kromě  výše uvedeného parciální participací na setkání 4.9.2009 v Praze (Společnost JEP)

 

-         plánování další činnosti – pro další rok jsou již termínově naplánovány jarní víkendy, zimní a letní týden; počítáme též s podzimními víkendy. Zkušenosti ukazují, že je obtížné hledat místo především na zimní týden; na víkendy je Krumlov místem osvědčeným, TF JU v Českých Budějovicích se ukázala jako dostatečným možným nouzovým řešením. V roce 2010 uvažujeme o větší možnosti spolupráce s Josefem Pochylým, dále se svědomitější evaluací naší činnosti a dořešením otázky evidence (indexy).

 

Za správnost:

Alois Křišťan

V Českých Budějovicích únor 2010

 

Schváleno elektronicky.

 
© 1998-2022 Psychoterapeutický institut z.s.
443