Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]

knobloch_dist01.jpg

Prof. MUDr. Ferdinand Knobloch,

CSc. (Praha), F.R.C.P (Canada)

(nar. 15. srpna 1916 Praha - 18. ledna 2018 Vancouver)

Profesor psychiatrie, emeritus, University of British Columbia, Vancouver, Canada

Do r.1968 byl docentem a vedoucím psychiatrie Fakultní polikliniky v Praze, která byla hlavní krystalizační plochou naší poválečné psychoterapie"/ V.Hort/. Pak se stal hostujícím profesorem na třech univerzitách,Illinois v Chicagu,Columbia University a Albert Einstein Medical College v New Yorku.V r.1970 zakotvil jako řádný profesor psychiatrie na Univerzitě Britské Kolumbie ve Vancouveru v Kanadě a nyní je jejím emeritním profesorem. V letech 1993 - 1996 byl F.Knobloch předsedou Psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace. Je zařazen do seznamu vyjimečných osobností Ameriky,Canady a Mexika v Who s Who in America. Ač jako průkopník integrace psychoterapie studoval v Anglii jak s H.Eysenckem, iniciátorem behaviorální psychoterapie a kritikem psychoanalýzy, tak s psychoanalytiky A.Freudovou , M.Kleinovou a jinými a v Německu s žáky etologa K.Lorenze, našel řešení v do té doby nedoceněném významu malé společenské skupiny, jako systému a jejího léčivého vlivu. To ho vedlo,v souladu s myšlením M.Jonese, k vytvoření originálních psychoterapeutických komunit v Lobči, Horní Palatě, Praze,ve Vancouveru a Haney v Kanadě.

Spoluautor (s prof. MUDr. Jiřinou Knoblochovou) Integrované psychoterapie (New York: J.Aronson), uveřejněné v 5 jazycích 1979 - 1999 (anglicky, německy, japonsky, čínsky, česky).
Jeho 250 publikací v osmi jazycích, včetně osmi knih, se zabývá psychoterapií, soudní psychiatrií, psychologií hudby a filozofií vědy.
Předseda Canadian Society for Integrated Psychotherapy and Psychoanalysis (člen International Federation of Psychoanalytic Societies).
Čestný Ředitel Morenova institutu, Beacon, New York.
V roce 2004 byla manželům Knoblochovým udělena cena Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Manželé Knoblochovi patří k nejvýznamnějším osobnostem české psychoterapie poválečného období; svojí činností mimořádně přispěli české a světové psychiatrii a zviditelnili českou vědu v zahraničí.

 

Prof.MUDr. Jiřina Knoblochová,CSc.

 (5. dubna 1918 Praha - 20. prosince 2015 Vancouver)

Mimořádná profesorka University Britské Kolumbie ve Vancouveru, nyní emeritní, začala po německé okupaci, když pracovala jako válečná zdravotnice, studovat chirurgii na klinice prof.Jiráska v Praze. V r.1947 se připojila k manželovi a přešla na psychiatrickou kliniku. Brzy se stala průkopnicí dětské a rodinné psychoterapie a v r.1953 založila ambulanci manželských a rodinných problémů ve Fakultní poliklinice v Praze. Tam pomáhala F.Knoblochovi překonávat překážky v rozvíjení Integrované psychoterapie ve všech modalitách, zejména v originální formě manželských a rodinných skupin, a ve vybudování psychiatrických ambulancí ve všech pražských obvodech. Po odchodu F.Knoblocha do Ameriky vedla trias zařízení ve Fakultní poliklinice, v Lobči a na Horní Palatě až do ledna 1970, kdy se dvěma dcerami emigrovala za manželem. Od začátku 50.let rozvinula osvětu v oboru duševního zdraví a neuróz. Svědkem této její neobyčejně populární činnosti je knížka Láska, manželství a ty.V Kanadě mimo své přednášky na univerzitě propracovávala dále v soukromé praxi Integrovanou psychoterapii, zejména v technikách individuální, manželské a rodinné psychoterapie. K jejím zásluhám patří praktické využití a vypracování techniky skupinového schématu. Od svého mládí se rovněž zajímá o postavení žen ve společnosti.

 http://www.amherstcremation.com/memorials/knobloch.html

 

© 1998-2022 Psychoterapeutický institut z.s.
443