Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]


 

PhDr. LENKA  KLEPÁČKOVÁ              

Vzdělání:

2005 ukončeno jednooborové magisterské studium psychologie na FF UP v  Olomouci.

2007 obhájena rigorózní práce a státní rigorózní zkoušky na FF UP v Olomouci.

2007 ukončen pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrované psychoterapii ve středisku INCIP Kroměříž.

Ukončeny specializační průpravy  v oborech klinická psychologie a systematická psychoterapie na IPVZ v Praze.    

 

Zaměstnání:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov (SOL) - klinická psycholožka  

 

Lektorská činnost, výuka:

Na seminářích Gerontocentra přednáší příspěvky z oblasti klinické psychologie.

 

 

Mgr.  NOEMI  KOMRSKOVÁ

 Vzdělání:       

 1970 – 1975 Univerzita Komenského Bratislava, Léčebná pedagogika – terapeutický směr

1994 – 1997 Clinical Pastoral Education, Kurs o demenci (115 hod)

2001 – 2002 Rozvojová supervize

2002 – 2007 Psychoter. výcvik : Integrovaná psychoterapie (INCIP), terapeut

 

Zaměstnání:

Luže Košumberk - Dětská léčebna pohybových poruch – muzikoterapeut

Praha 3 - diakonie Církve bratrské - Sborová sestra 

Praha 3 - Diakonie CB - Stacionář pro děti s kombinovaným postižením - odborné vedení (muzikoterapie, léčebná pedagogika) 

Vysoké Mýto - Naděje, Dům pokojného stáří - Metodik sociální práce, terapeut 

 

Zahraniční zkušenosti:

Tutors course of Christian listening, Clinical Pastoral Education 

 

Publikační činnost:

Děti a my, 1976 – muzikoterapie

In Arne Linka, Kapitoly z muzikoterapie, Brno 1997

Sborník léčebné pedagogiky 2000,2006 -  Bratislava

Bratrská rodina 2002 – Supervize, Andragogické vyučování

Bratrská rodina 2005 – Humanitární pomoc 

 

Lektorská činnost, výuka:

6 let – supervize pro nestátní neziskový sektor, Diakonie, Charity, SKP, Elim, Naděje

2 roky -  ÚSP

Vzdělávání pro Naději, Diakonii, Hyl s.r.o., Charita, WM Marketing

VOŠ – Evangelikální teologický seminář, externí pedagog (14 let) 

 

Členství v profesních organizacích:

Muzikoterapeutická společnost  - Praha

Alzheimerovská společnost – Praha

Sdružení léčebných pedagogů – Bratislava

Diakonie Církve bratrské

 

Dr. Ing. ALOIS  KŘIŠŤAN, Th.D. 

Vzdělání:  

1971 - 1975    Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337

1975 - 1980    České vysoké učení technické

1989    ukončeno studium filosofie a teologie, (Bohoslovecké učilištěm Salesiánské inspektorie sv. Jana Boska)

1992 - 1993    nástavbové jednoroční studium pastorace Benediktbeuern (SRN)

1993 - 1995    Philosophisch-Theologische Hochschule Benediktbeuern (SRN), postgraduální  licenciátní studium, současně od 1. 11. 1994 hostující student Hochschule für Philosophie München, Philosophische fakultät S. J.

2002    ukončen doktorský studijní program Teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

2002-2007      psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii (INCIP – Český Krumlov a Kroměříž) 

 

 Zaměstnání:

od 1. 8. 1995 zaměstnán jako odborný asistent a vedoucí Katedry praktické teologie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity V Českých Budějovicích

 

 

MUDr.  MIROSLAV  NOREK

 Vzdělání:

od 2005         - Specializovaná způsobilost lékaře v oboru psychiatrie

od 2003         - Specializace v oboru psychiatrie prvního stupně

1994-2000     - Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

1990-1994     -  Gymnázium Pelhřimov

 

Praxe:

od 2009         - Psychiatrická ambulance České Budějovice, lékař

2004-2008    - Psychiatrická ambulance Český Krumlov, lékař

2000-2004    - Psychiatrické oddělení Nemocnice České Budějovice, lékař

 

 Psychoterapeutické aktivity:

od 2006       - lektor Integrované psychoterapie, organizace a vedení výcvikových kurzů v Integrované psychoterapii

2000-2005    - výcvik v Integrované psychoterapii zakončený dosažením kvalifikace terapeuta

od 2000       - poskytování psychoterapeutické péče individuální, skupinové i rodinné v rámci výkonu povolání lékaře na lůžkovém psychiatrickém oddělení a v psychiatrické ambulanci

 

 Členství v odborných organizacích:

od 2006       -  Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně

od 2000       -  Česká lékařská komora

 

Mgr. JOSEF  POCHYLÝ

 

Nejvyšší dosažené vzdělání ve vztahu k oboru

MU Brno, Pedagogická fakulta, obor sociální pedagogika

Integrovaná psychoterapie u prof. MUDr. Ferdinanda Knoblocha, CSc., F.R.C.P (Canada)

 

Praxe v oboru

Od 1. února 2000 pracuji jako pedagog, školní psycholog a výchovný poradce na Gymnáziu v Břeclavi. V náplni práce mám poradenskou činnost pro studenty od 10 do 20 let. Mimo poradenství v oblasti poruch učení a výchovné problematiky jsem od počátku roku 2004 garantem v oblasti profesní diagnostiky. Studentům i rodičům pomáhám v oblasti volby střední nebo vysoké školy a současně v oblasti volby povolání.

V letech 2003 až 2008 jsem pořádal samostatné kurzy aktivního sebepoznávání formou integrované psychoterapie a aktivity jako terapeut Integrované psychoterapie v rámci tehdy akreditovaného programu Ministerstva zdravotnictví pod číslem jednacím 200010418/2 ze dne 30. dubna 2001 u Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii a nový životní styl INCIP Kroměříž.

Od 1. listopadu 2003 působím v Břeclavi jako odborník pro psychologické poradenství a diagnostiku.

Od června 2006 působím v oblasti Internetového poradenství pro oblast návykových látek a duševního zdraví.

V letech 2006 až 2008 jsem byl lektorem a současně jsem zajišťoval psychologické poradenství a diagnostiku pro všechny účastníky kurzu pro nezaměstnané Nový start. Kurz probíhal ve spolupráci se Střední soukromou školou manažerskou a zdravotnickou, s. r. o. a Úřadem práce v Břeclavi.

V oblasti psychologického poradenství a diagnostiky dlouhodobě spolupracuji s Oblastní charitou Břeclav a společností Remedia Plus, z.s.

Od prosince 2017 jsem členem České asociace pro psychoterapii, jako profesní asociace psychoterapeutů v ČR.

 

Reference

V období 2003 až 2008 jsem působil jako terapeut v kurzech aktivního sebepoznávání, které probíhaly pod záštitou společnosti INCIP Kroměříž v Lednici na Moravě.

Od roku 2010 spolupracuji jako terapeut v akreditovaných výcvikových kurzech společnosti PSIN, z.s.

Dlouhodobá spolupráce s Odborem sociálně právní ochrany dětí Břeclav, při zajišťování doučování v sociálně znevýhodněných rodinách.

Vedoucí projektu Dobrovolníci pro Nemocnici Břeclav, kterou zajišťuje obecně prospěšná společnost GENA-G. V tomto projektu působím jako hlavní manažer, zajišťuji supervizi dobrovolníků a současně působím jako lektor pro dobrovolníky.

 

 

 


 

 Mgr. VLADIMÍRA  STRAKOVÁ


absolvovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Zaměřuje se především na individuální a skupinovou psychoterapii a krizovou intervenci. Absolvovala pětiletý skupinový sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Integrované psychoterapie Knobloch; dále pak řadu dílčích výcviků. Své zkušenosti při práci s dospělými čerpá jak ze spolupráce s tréninkovou společností TAL, zaměřující se na soft-skills a koučování manažerů, tak z několikaleté práce v klinické psychologii - PL Kosmonosy, PL Bohnice, Centrum krizové intervence. 

© 1998-2024 Psychoterapeutický institut z.s.
443