Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]

Psychoterapeutický institut o.s.

Zpráva o činnosti za rok 2013

 

V souladu s cílem Sdružení (Stanovy Sdružení čl.1 odst.4) se činnost PSIN o.s. v roce 2013 opět týkala hlavně organizování a částečně obsahového zajištění víkendových a týdenních sebezkušenostních  výcviků v Integrované psychoterapii; částečně byla tato činnost zajištěna smluvně. Členové PSIN o.s. a spolupracující lektorka resp. terapeut se dále věnovali (v souladu s čl. 1 odst. 5 Stanov Sdružení) otázkám koncepčním i organizačním; v souvislosti jednak s opatřeními PSINu z roku 2012 (uzavřené výcvikové akce) a dále v souvislosti s legislativními změnami (platnost nového Občanského zákoníku)

I. Naplánované a uskutečněné výcvikové akce v roce 2013:  

13.2. – 17.2.    Krásensko                                         12 zúčastněných

9.3. – 10.3.      Český Krumlov                                15 zúčastněných

13.4. – 14.4.    Brno                                                  18 zúčastněných

22.7. – 26.7.    Krásensko                                          20 zúčastněných

23.11. – 24.11. Brno                                                  18 zúčastněných

30.11. – 1.12.  Český Krumlov                                   24 zúčastněných  

Celkem bylo naplánováno a uskutečněno jako v minulých letech 6 výcvikových akcí Integrované psychoterapie, čtyři víkendové a dvě týdenní. Všechny akce byly obsazeny dvěma či třemi vedoucími z nichž jeden měl kvalifikaci lektor. V případě tří vedoucích pak lektorka plnila supervidující úlohu vůči vedoucím terapeutům. Celkem se všech akcí zúčastnilo 107 účastníků/účastnic, což je nepatrně větší počet než v roce 2012. O akcích byl souhrnně informován prof. Knobloch (resp. PhDr. Enachescu-Hroncová, Ph.D), garant (resp. koordinátorka) INCIP – Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii. Účastníci týdenních akcí zpracovali po akci vždy krátkou reflexi, účastníci víkendových akcí zasílají reflexe elektronicky prostřednictvím webových stránek PSINu o.s. . Zprávy i reflexe jsou považovány za striktně vnitřní materiály a jsou archivovány PSIN o.s.   

 

II. Další aktivity směřující k zajištění hlavní činnosti: 

 -   spolupráce s lektory Integrované psychoterapie  s Petrou Mandincovou (lektorka) a Josefem Pochylým (terapeut) zůstala pevnou a životně důležitou součástí práce PSINu o.s. v návaznosti na minulé roky.

-     kvalifikace

opět ke kvalifikaci (koterapeut, terapeut) dospěli na výcvikových akcích v Kroměříži (INCIP) další absolventi PSIN o.s.

    schůze

členská schůze (valná hromada + porada výkonného výboru) PSIN o.s. se konala v Brně 22. listopadu 2013. Na setkání byli jako hosté přítomni Petra Mandincová a Josef Pochylý.  

Jednání se týkalo zejména a) uskutečňování výcviku (z hlediska práce s účastníky schválenými do výcviku); b) organizace akcí v roce 2014; c) změny právnické osoby (přítomní se rozhodli nezakládat o.p.s.); d) změny části administrativní agendy (část agendy dosud spravovanou Bedřichem Čermákem převezme Miroslav Norek).

 Za správnost:

Alois Křišťan

V Českých Budějovicích prosinec 2013

Schváleno elektronicky.

© 1998-2022 Psychoterapeutický institut z.s.
443