Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]

Psychoterapeutický institut o.s.

Zpráva o činnosti za rok 2011

Hlavní náplní činnosti PSIN o.s. v roce 2011 bylo v souladu s cílem Sdružení (viz Stanovy Sdružení čl.1 odst.4) organizování a z větší části i obsahové zajištění víkendových a týdenních sebezkušenostních  výcviků v Integrované psychoterapii.

Další aktivity směřovaly (v souladu s čl. 1 odst. 5 Stanov Sdružení) k zajištění výše zmiňované činnosti a k vytváření organizačních, ideových a dalších předpokladů pro její rozvoj.

 

 

I. Naplánované výcvikové akce v roce 2011:

19.1.-23.1.      Kovářov (Lipno)                                            zrušeno (20 přihlášených)

12./13.3.          Český Krumlov                                             17 zúčastněných

26./27.3.          Český Krumlov                                             15 zúčastněných

25.5.-29.5.      Kvilda                                                            14 zúčastněných

9.7.-13.7.        Kvilda                                                            zrušeno

12./13.11.        Český Krumlov                                              22 zúčastněných

3./4.12.            Český Krumlov                                              21 zúčastněných

Celkem bylo naplánováno 7 výcvikových akcí Integrované psychoterapie, čtyři víkendové a tři týdenní. Dvě týdenní akce byly zrušeny, první (zimní) z důvodů onemocnění lektorky, druhá (nabízena jako náhrada v létě) z důvodu nedostatečného počtu přihlášených do stanoveného termínu. Uskutečněno tak bylo 5 akcí, čtyři víkendové a jedna týdenní. Všechny akce byly obsazeny dvěma vedoucími z nichž jeden měl kvalifikaci lektor. Celkem se vedení zúčastnili 4 vedoucí (2 lektoři, 2 terapeuti), z toho 2 členové o.s., 2  na smluvním základě. Týdenní akce se účastnila i terapeutka o.s. formou stáže.

Celkem se všech akcí zúčastnilo 89 účastníků/účastnic.

Z každé akce byla lektory a terapeuty napsána stručná zpráva a poslána prof. Knoblochovi (resp. PhDr. Enachescu-Hroncové, Ph.D), garantovi (resp. koordinátorce) INCIP – Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii. Účastníci  týdenních akcí zpracovali po akci vždy krátkou reflexi, účastníci víkendových akcí zasílají reflexe elektronicky prostřednictvím webových stránek PSINu o.s. . Zprávy i reflexe jsou považovány za striktně vnitřní materiály a jsou archivován PSIN o.s.

  

II. Další aktivity směřující k zajištění hlavní činnosti:

  

-          spolupráce s lektory Integrované psychoterapie 

Pro zajištění kvality hlavní činnosti byla opět důležitá spolupráce s lektorkou Petrou Mandincovou a terapeutem Josefem Pochylým, a to jak při vlastních akcích tak i při projednávání supervizích a  koncepčních otázek. Lze konstatovat, že tato spolupráce se pro aktivity PSINu o.s. stala životně důležitou.

-          kvalifikace – opět několik účastníků výcvikových akcí PSINu (vedených a supervidovaných lektory PSIN) dospělo na týdnech v Kroměříži (INCIP) ke kvalifikaci koterapeut resp. terapeut.

-          schůze – členská schůze (valná hromada + porada výkonného výboru) PSIN o.s. se konala ve Zlíně 18. června 2011. Na setkání byli jako hosté přítomni Petra Mandincová a Josef Pochylý.

Projednávaná témata:

 - přítomnost lektorů, terapeutů na kurzech formou návštěvy (stáž, hospitace, supervize...)

- dění na předchozích kurzech – proběhlo vzájemné sdělování postřehů

- vedení ke kvalifikaci – přehled současně vedených zájemců, otázka kvality vedení

- příští akce – termíny, místa, personální zajištění

- index

- cena kurzů

- akreditace – MPSV a MŠMT

- finance – vyúčtování za rok 2010 a jeho kontrola

- administrativa

- INCIP – informace o dění

-          spolupráce s INCIP -  kromě  provozní mailové komunikace především ve věci dobrozdání k získání kvalifikací, zpráv z akcí a obecně lidských záležitostí  se Alois Křišťan s Noemi Komrskovou aktivně zúčastnili 8. a 9. září 2011 „Mezinárodní konference Integrace v psychoterapii II za účasti prof.MUDr Knoblocha a prof.MUDr Knoblochové“

Za správnost:

Alois Křišťan

V Českých Budějovicích jaro 2012

Schváleno elektronicky.

© 1998-2022 Psychoterapeutický institut z.s.
443