Uživatel: nepřihlášen [přihlásit] [registrace]

Psychoterapeutický institut o.s.

Zpráva o činnosti za rok 2010 

Hlavní náplní činnosti PSIN o.s. v roce 2010 bylo opět v souladu s cílem Sdružení (viz Stanovy Sdružení čl.1 odst.4) organizování a z větší části i obsahové zajištění víkendových a týdenních sebezkušenostních  výcviků v Integrované psychoterapii.

 

Další aktivity směřovaly (v souladu s čl. 1 odst. 5 Stanov Sdružení) k zajištění výše zmiňované činnosti a k vytváření organizačních, ideových a dalších předpokladů pro její rozvoj.

 

  I. Naplánované a uskutečněné výcvikové akce v roce 2010: 

 

3.2. –  7.2.       Lhenice                                                          17 zúčastněných

20./21.3.          Český Krumlov                                             20 zúčastněných

8./9.5.              Český Krumlov                                             20 zúčastněných

11.8. – 15.8.    Kvilda                                                            18 zúčastněných

27./28.11.        Český Krumlov                                             24 zúčastněných

11./12.12.        Český Krumlov                                              20 zúčastněných

 

Celkem bylo uskutečněno 6 výcvikových akcí Integrované psychoterapie, čtyři víkendové a dvě týdenní. Všechny akce byly obsazeny dvěma vedoucími z nichž jeden měl kvalifikaci lektor. Celkem se vedení zúčastnilo 5 vedoucích (2 lektoři, 3 terapeuti), z toho 3 členové o.s., 2  na smluvním základě.

Celkem se všech akcí zúčastnilo 119 účastníků/účastnic. Naplánován a uskutečněn byl stejný počet akcí jako v předchozím roce, zúčastnilo se o 11 účastníků více než v roce 2009.

 

Z každé akce byla lektory a terapeuty napsána stručná zpráva a poslána prof. Knoblochovi (resp. PhDr. Enachescu-Hroncové, Ph.D), garantovi (resp. koordinátorce) INCIP – Mezinárodního střediska pro Integrovanou psychoterapii. Účastníci  týdenních akcí zpracovali po akci vždy krátkou reflexi, účastníci víkendových akcí zasílají reflexe elektronicky prostřednictvím webových stránek PSINu o.s. . Zprávy i reflexe jsou považovány za striktně vnitřní materiály a jsou archivovány v INCIPu resp. PSINu o.s.

 

  II. Další aktivity směřující k zajištění hlavní činnosti: 

-     volby předsedy, jednatele a výkonného výboru PSIN o.s. - členská schůze PSIN o.s. přijala dne 16.1. 2010 všemi hlasy následující usnesení:

„Orgány PSIN o.s. byli ve smyslu čl. 3 odst. 2. Stanov PSIN o.s. dne 16.1.2010 zvoleni na funkční období 2010 -2013 Alois Křišťan do funkce předsedy Sdružení, Bedřich Čermák do funkce jednatele Sdružení a Lenka Klepáčková, Noemi Komrsková a Miroslav Norek do výkonného výboru Sdružení.“ Všichni zvolení své funkce přijali.

 -          spolupráce s lektory Integrované psychoterapie - pro zajištění kvality hlavní činnosti byla důležitá spolupráce s lektorkou Petrou Mandincovou a nově s terapeutem Josefem Pochylým, a to jak při vlastních akcích tak i při projednávání supervizích a  koncepčních otázek. 

-          kvalifikace – několik účastníků výcvikových akcí PSINu (vedených a supervidovaných lektory PSIN) dospělo na týdnech v Kroměříži (INCIP) ke kvalifikaci koterapeut resp. terapeut.

 

-          schůze – jarní členská schůze (valná hromada + porada výkonného výboru) PSIN o.s. se konala v Milotičkách  12. června 2010. Na setkání byli jako hosté přítomni Petra Mandincová a Josef Pochylý.

 

-          spolupráce s INCIP -  kromě  provozní mailové komunikace především ve věci dobrozdání k získání kvalifikací, zpráv z akcí a obecně lidských záležitostí  se Alois Křišťan s Noemi Komrskovou zůčastnili schůzky s manželi Knoblochovými a Ivou Enachescu-Hroncovou v Praze 4.9. 2010.

 

-          plánování další činnosti – pro další rok byly naplánovány jarní a podzimní víkendy, zimní a letní týden. Zkušenosti ukazují, že je obtížné hledat místo především na zimní týden; na víkendy je Krumlov místem osvědčeným. V roce 2010 jsme uvažovali o jednodenní konferenci k výročí deseti let započetí výcviku v IP v Českém Krumlově; z nedostatku času a energie byl projekt v jisté fázi rozpracovanosti opuštěn. Na rok 2011 uvažujeme nadále o dořešení otázky evidence (indexy – nepodařilo se dořešit v daném roce), dále o podání žádosti o akreditaci na MŠMT a MPSV.

 

Za správnost:

Alois Křišťan

V Českých Budějovicích jaro 2011

 

Schváleno elektronicky.

 
© 1998-2024 Psychoterapeutický institut z.s.
443